Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 24.02.2017
Schválený rozpočet 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 0 Kč 0 Kč Upravený rozpočet 0 Kč
běžné příjmy 0 Kč běžné výdaje 0 Kč
ostatní příjmy 0 Kč ostatní výdaje 0 Kč velké opravy 0 Kč investice 0 Kč
Skutečnost 6 749 411 Kč 1 701 294 Kč
(splátka půjčky 525 000 Kč)
Skutečnost 5 048 117 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 0 Kč
Jablečno 2 0 Kč
Kulturní zařízení v č.p.41 720 0 Kč
ZŠ-oprava opěrné zdi 5012 0 Kč