Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 21.10.2016
Schválený rozpočet 42 439 901 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Schválený rozpočet 52 415 245 Kč
Upravený rozpočet 45 542 737 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Upravený rozpočet 55 518 081 Kč
běžné příjmy 45 376 737 Kč běžné výdaje 36 711 216 Kč
ostatní příjmy 166 000 Kč Stav ke dni 12.10.2016 ostatní výdaje 18 806 865 Kč velké opravy 6 616 136 Kč investice 12 190 729 Kč
Skutečnost 36 989 579 Kč -3 047 974 Kč
(splátka půjčky 1 575 000 Kč)
Skutečnost 40 037 552 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zateplení sokolovny 7006 3 466 448 Kč
Parkoviště mezi ZŠ a MŠ 2208 800 000 Kč
Muzeum-výměna oken 6007 760 875 Kč
ZUŠ PD budova č.p.123 1.etapa 3201 707 850 Kč
ZŠ-rekonstrukce WC 1.stupně 5008 550 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 1 333 206 Kč
ZŠ-oprava opěrné zdi 5012 1 307 342 Kč
Oprava silnice Husova ul. 2202 655 416 Kč
Oprava MK Sýkorův mlýn-vlastní zdroje 229 618 965 Kč
Budova č.p.123 - udrž.práce 123 422 806 Kč