Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 02.12.2016
Schválený rozpočet 42 439 901 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Schválený rozpočet 52 415 245 Kč
Upravený rozpočet 45 620 102 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Upravený rozpočet 55 595 446 Kč
běžné příjmy 45 454 102 Kč běžné výdaje 37 299 590 Kč
ostatní příjmy 166 000 Kč Stav ke dni 30.11.2016 ostatní výdaje 18 295 856 Kč velké opravy 6 147 308 Kč investice 12 148 548 Kč
Skutečnost 40 659 597 Kč -3 233 967 Kč
(splátka půjčky 1 575 000 Kč)
Skutečnost 43 893 564 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zateplení sokolovny 7006 3 466 448 Kč
Parkoviště mezi ZŠ a MŠ 2208 800 000 Kč
Muzeum-výměna oken 6007 760 875 Kč
ZŠ-rekonstrukce WC 1.stupně 5008 550 000 Kč
Zpevnění příjezdové komunikace ke skládce 6011 541 851 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 1 345 467 Kč
ZŠ-oprava opěrné zdi 5012 1 307 342 Kč
Oprava silnice Husova ul. 2202 655 416 Kč
Oprava MK Sýkorův mlýn-vlastní zdroje 229 618 965 Kč
Most Přísednice 2201 400 000 Kč