Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 23.09.2016
Schválený rozpočet 42 439 901 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Schválený rozpočet 52 415 245 Kč
Upravený rozpočet 45 358 837 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Upravený rozpočet 55 334 181 Kč
běžné příjmy 45 192 837 Kč běžné výdaje 36 386 347 Kč
ostatní příjmy 166 000 Kč Stav ke dni 12.09.2016 ostatní výdaje 18 947 834 Kč velké opravy 6 976 670 Kč investice 11 971 164 Kč
Skutečnost 34 392 916 Kč -1 754 413 Kč
(splátka půjčky 1 050 000 Kč)
Skutečnost 36 147 329 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zateplení sokolovny 7006 3 466 448 Kč
Parkoviště mezi ZŠ a MŠ 2208 800 000 Kč
Muzeum-výměna oken 6007 760 875 Kč
ZUŠ PD budova č.p.123 1.etapa 3201 707 850 Kč
ZŠ-rekonstrukce WC 1.stupně 5008 550 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
ZŠ-oprava opěrné zdi 5012 1 307 342 Kč
0 0 1 287 715 Kč
Oprava silnice Husova ul. 2202 655 416 Kč
Oprava MK Sýkorův mlýn-vlastní zdroje 229 618 965 Kč
Budova č.p.123 - udrž.práce 123 460 413 Kč