Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 23.03.2017
Schválený rozpočet 45 374 562 Kč -5 865 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Schválený rozpočet 51 239 798 Kč
Upravený rozpočet 45 374 562 Kč -5 865 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Upravený rozpočet 51 239 798 Kč
běžné příjmy 43 437 562 Kč běžné výdaje 34 495 600 Kč
ostatní příjmy 1 937 000 Kč Stav ke dni 01.01.2017 ostatní výdaje 16 744 198 Kč velké opravy 7 181 995 Kč investice 9 562 203 Kč
Skutečnost 10 647 737 Kč 2 840 503 Kč
(splátka půjčky 525 000 Kč)
Skutečnost 7 807 235 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Dovybavení sběrného dvora 6023 2 622 000 Kč
Hasiči-vozidlo vl.zdroje 6001 1 100 000 Kč
Kanalizace na náměstí,shybka pod vodotečí 2305 900 000 Kč
Úprava a modernizace kuchyně v MŠ 6025 535 300 Kč
Přepojení ČOV Zbirovia 6015 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Vodovodní řad staré bytovky 7101 2 500 000 Kč
0 0 1 089 962 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 700 000 Kč
Oprava místní komunikace Švabín-Františkov 2211 550 000 Kč
Opr.MK k Jablecké hájovně 2213 400 000 Kč