Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 25.07.2017
Schválený rozpočet 45 374 562 Kč -5 865 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Schválený rozpočet 51 239 798 Kč
Upravený rozpočet 47 208 883 Kč -16 975 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Upravený rozpočet 64 184 119 Kč
běžné příjmy 45 083 023 Kč běžné výdaje 37 236 893 Kč
ostatní příjmy 2 125 860 Kč Stav ke dni 10.07.2017 ostatní výdaje 26 947 226 Kč velké opravy 7 149 587 Kč investice 19 797 639 Kč
Skutečnost 28 292 420 Kč 4 245 318 Kč
(splátka půjčky 1 275 000 Kč)
Skutečnost 24 047 102 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Hasiči-vozidlo vl.zdroje 6001 10 439 500 Kč
Dovybavení sběrného dvora 6023 2 785 000 Kč
Kanalizace na náměstí,shybka pod vodotečí 2305 900 000 Kč
0 0 554 018 Kč
Úprava a modernizace kuchyně v MŠ 6025 535 300 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Vodovodní řad staré bytovky 7101 2 500 000 Kč
0 0 1 140 530 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 700 000 Kč
Údržba požár.nádrže u sport. a fotbal.stadionu 7104 300 500 Kč
Oprava místní komunikace Švabín-Františkov 2211 284 000 Kč