Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 13.09.2019
Schválený rozpočet 55 790 044 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Schválený rozpočet 73 805 044 Kč
Upravený rozpočet 56 153 315 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Upravený rozpočet 74 168 315 Kč
běžné příjmy 51 868 765 Kč běžné výdaje 39 992 747 Kč
ostatní příjmy 4 284 550 Kč Stav ke dni 02.09.2019 ostatní výdaje 34 175 568 Kč velké opravy 2 117 101 Kč investice 32 058 467 Kč
Skutečnost 40 801 049 Kč 2 073 269 Kč
(splátka půjčky 750 000 Kč)
Skutečnost 38 727 780 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 1 018 033 Kč
Opr. vodovodu v areálu HZS ČR 7309 205 000 Kč
Oprava oplocení hřbitova 1.etapa, spodní část 5025 200 000 Kč
Opravy budovy OV Jablečno 5042 100 000 Kč
Oprava balkonu-muzeum 5515 66 085 Kč