Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 21.11.2019
Schválený rozpočet 55 790 044 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Schválený rozpočet 73 805 044 Kč
Upravený rozpočet 59 628 239 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Upravený rozpočet 77 643 239 Kč
běžné příjmy 55 343 689 Kč běžné výdaje 42 155 943 Kč
ostatní příjmy 4 284 550 Kč Stav ke dni 06.11.2019 ostatní výdaje 35 487 296 Kč velké opravy 2 566 655 Kč investice 32 920 641 Kč
Skutečnost 52 002 123 Kč -18 156 Kč
(splátka půjčky 1 125 000 Kč)
Skutečnost 52 020 279 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 1 115 641 Kč
Opr. vodovodu v areálu HZS ČR 7309 205 000 Kč
Oprava oplocení hřbitova 1.etapa, spodní část 5025 200 000 Kč
Jablečno 2 kříže 5041 138 474 Kč
1021 1021 100 000 Kč