Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 12.10.2018
Schválený rozpočet 61 080 483 Kč -14 034 601 Kč
(splátka půjčky 12 195 880 Kč)
Schválený rozpočet 75 115 084 Kč
Upravený rozpočet 63 913 007 Kč -14 034 601 Kč
(splátka půjčky 12 195 880 Kč)
Upravený rozpočet 77 947 608 Kč
běžné příjmy 51 856 374 Kč běžné výdaje 40 674 721 Kč
ostatní příjmy 12 056 633 Kč Stav ke dni 30.09.2018 ostatní výdaje 37 272 887 Kč velké opravy 5 613 600 Kč investice 31 659 287 Kč
Skutečnost 46 544 356 Kč -3 325 466 Kč
(splátka půjčky 1 125 000 Kč)
Skutečnost 49 869 821 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 1 550 949 Kč
Oprava dlažby na chodbách ZŠ 5035 930 930 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 700 000 Kč
Oprava stodoly za budovou č.p.123 5034 389 700 Kč
Opr.MK k rozvodně ČEZ Distribuce 2214 200 000 Kč