Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 26.05.2017
Schválený rozpočet 45 374 562 Kč -5 865 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Schválený rozpočet 51 239 798 Kč
Upravený rozpočet 45 780 731 Kč -16 975 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Upravený rozpočet 62 755 967 Kč
běžné příjmy 43 843 731 Kč běžné výdaje 36 591 779 Kč
ostatní příjmy 1 937 000 Kč Stav ke dni 02.05.2017 ostatní výdaje 26 164 188 Kč velké opravy 6 964 250 Kč investice 19 199 938 Kč
Skutečnost 19 661 888 Kč 4 097 748 Kč
(splátka půjčky 900 000 Kč)
Skutečnost 15 564 140 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Hasiči-vozidlo vl.zdroje 6001 10 439 500 Kč
Dovybavení sběrného dvora 6023 2 622 000 Kč
Kanalizace na náměstí,shybka pod vodotečí 2305 900 000 Kč
Úprava a modernizace kuchyně v MŠ 6025 535 300 Kč
Přepojení ČOV Zbirovia 6015 500 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Vodovodní řad staré bytovky 7101 2 500 000 Kč
0 0 1 094 444 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 700 000 Kč
Opr.MK k Jablecké hájovně 2213 400 000 Kč
Oprava místní komunikace Švabín-Františkov 2211 284 000 Kč