Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 16.04.2019
Schválený rozpočet 55 790 044 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Schválený rozpočet 73 805 044 Kč
Upravený rozpočet 55 882 964 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Upravený rozpočet 73 897 964 Kč
běžné příjmy 51 937 964 Kč běžné výdaje 39 522 137 Kč
ostatní příjmy 3 945 000 Kč Stav ke dni 03.04.2019 ostatní výdaje 34 375 827 Kč velké opravy 2 531 525 Kč investice 31 844 302 Kč
Skutečnost 18 106 352 Kč 3 199 058 Kč Skutečnost 14 907 294 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 873 417 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 700 000 Kč
Opr. vodovodu v areálu HZS ČR 7309 205 000 Kč
Oprava oplocení hřbitova 1.etapa, spodní část 5025 200 000 Kč
Opravy budovy OV Jablečno 5042 100 000 Kč