Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 15.12.2017
Schválený rozpočet 45 374 562 Kč -5 865 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Schválený rozpočet 51 239 798 Kč
Upravený rozpočet 47 843 022 Kč -908 366 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Upravený rozpočet 48 751 388 Kč
běžné příjmy 45 703 507 Kč běžné výdaje 36 585 829 Kč
ostatní příjmy 2 139 515 Kč Stav ke dni 06.12.2017 ostatní výdaje 12 165 559 Kč velké opravy 4 285 224 Kč investice 7 880 335 Kč
Skutečnost 48 829 724 Kč 9 218 620 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Skutečnost 39 611 103 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Dovybavení sběrného dvora 6023 2 783 304 Kč
0 0 998 018 Kč
2 nové vrty na pitnou vodu 6017 543 900 Kč
ZŠ-oplocení školního areálu 2.etapa 5009 521 000 Kč
ZŠ-rekonstrukce WC 1.stupně 5008 360 510 Kč