Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 18.10.2019
Schválený rozpočet 55 790 044 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Schválený rozpočet 73 805 044 Kč
Upravený rozpočet 58 376 789 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Upravený rozpočet 76 391 789 Kč
běžné příjmy 54 092 239 Kč běžné výdaje 41 897 151 Kč
ostatní příjmy 4 284 550 Kč Stav ke dni 02.10.2019 ostatní výdaje 34 494 638 Kč velké opravy 2 170 739 Kč investice 32 323 899 Kč
Skutečnost 45 576 195 Kč 1 240 951 Kč
(splátka půjčky 1 125 000 Kč)
Skutečnost 44 335 244 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zateplení BD č.p.523 a 524 6048 6 108 235 Kč
Nový chodník Tyršova ulice 6004 4 900 000 Kč
Rekonstrukce vodovod řadu ul.Z.Nejedlého 6030 3 690 209 Kč
PD a realizace nového chodníku Husova ul + V.Vačkáře 6003 2 991 127 Kč
6058 6058 2 264 750 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 1 060 421 Kč
Opr. vodovodu v areálu HZS ČR 7309 205 000 Kč
Oprava oplocení hřbitova 1.etapa, spodní část 5025 200 000 Kč
Opravy budovy OV Jablečno 5042 100 000 Kč
Oprava balkonu-muzeum 5515 66 085 Kč