Rozpočet 2016

Saldo
stav ke dni 26.08.2016
Schválený rozpočet 42 439 901 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Schválený rozpočet 52 415 245 Kč
Upravený rozpočet 44 924 022 Kč -9 975 344 Kč
(splátka půjčky 2 100 000 Kč)
Upravený rozpočet 54 899 366 Kč
běžné příjmy 44 908 022 Kč běžné výdaje 35 339 617 Kč
ostatní příjmy 16 000 Kč Stav ke dni 17.08.2016 ostatní výdaje 19 559 749 Kč velké opravy 8 120 830 Kč investice 11 438 919 Kč
Skutečnost 30 121 282 Kč -1 455 473 Kč
(splátka půjčky 1 050 000 Kč)
Skutečnost 31 576 755 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Zateplení sokolovny 7006 3 466 448 Kč
Parkoviště mezi ZŠ a MŠ 2208 800 000 Kč
ZUŠ PD budova č.p.123 1.etapa 3201 707 850 Kč
Muzeum-výměna oken 6007 550 000 Kč
ZŠ-rekonstrukce WC 1.stupně 5008 550 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Vodovodní řad staré bytovky 7101 1 434 463 Kč
ZŠ-oprava opěrné zdi 5012 1 307 342 Kč
0 0 1 287 715 Kč
Oprava MK Sýkorův mlýn-vlastní zdroje 229 775 000 Kč
Oprava silnice Husova ul. 2202 655 416 Kč