Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 11.01.2019
Schválený rozpočet 0 Kč 0 Kč Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 0 Kč 0 Kč Upravený rozpočet 0 Kč
běžné příjmy 0 Kč běžné výdaje 0 Kč
ostatní příjmy 0 Kč ostatní výdaje 0 Kč velké opravy 0 Kč investice 0 Kč
Skutečnost 2 991 708 Kč 2 331 560 Kč Skutečnost 660 148 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 0 Kč