Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 22.09.2017
Schválený rozpočet 45 374 562 Kč -5 865 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Schválený rozpočet 51 239 798 Kč
Upravený rozpočet 47 434 983 Kč -16 975 236 Kč
(splátka půjčky 1 650 000 Kč)
Upravený rozpočet 64 410 219 Kč
běžné příjmy 45 294 123 Kč běžné výdaje 37 476 974 Kč
ostatní příjmy 2 140 860 Kč Stav ke dni 04.09.2017 ostatní výdaje 26 933 245 Kč velké opravy 7 168 595 Kč investice 19 764 650 Kč
Skutečnost 35 843 545 Kč 5 019 903 Kč
(splátka půjčky 1 275 000 Kč)
Skutečnost 30 823 643 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Hasiči-vozidlo vl.zdroje 6001 10 439 500 Kč
Dovybavení sběrného dvora 6023 2 785 000 Kč
Kanalizace na náměstí,shybka pod vodotečí 2305 900 000 Kč
0 0 554 018 Kč
Úprava a modernizace kuchyně v MŠ 6025 535 300 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Vodovodní řad staré bytovky 7101 2 500 000 Kč
0 0 1 102 438 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 700 000 Kč
Údržba požár.nádrže u sport. a fotbal.stadionu 7104 322 600 Kč
Oprava místní komunikace Švabín-Františkov 2211 284 000 Kč