Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 15.08.2019
Schválený rozpočet 55 790 044 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Schválený rozpočet 73 805 044 Kč
Upravený rozpočet 55 717 120 Kč -18 015 000 Kč
(splátka půjčky 1 500 000 Kč)
Upravený rozpočet 73 732 120 Kč
běžné příjmy 51 772 120 Kč běžné výdaje 39 882 223 Kč
ostatní příjmy 3 945 000 Kč Stav ke dni 10.07.2019 ostatní výdaje 33 849 897 Kč velké opravy 2 083 224 Kč investice 31 766 673 Kč
Skutečnost 37 472 950 Kč 2 432 388 Kč
(splátka půjčky 750 000 Kč)
Skutečnost 35 040 562 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
0 0 922 555 Kč
Opr. vodovodu v areálu HZS ČR 7309 205 000 Kč
Oprava oplocení hřbitova 1.etapa, spodní část 5025 200 000 Kč
Ost.opravy místních komunikací 2215 110 316 Kč
Opravy budovy OV Jablečno 5042 100 000 Kč