Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 01.08.2020
Schválený rozpočet 61 626 501 Kč -22 730 000 Kč
(splátka půjčky 1 200 000 Kč)
Schválený rozpočet 84 356 501 Kč
Upravený rozpočet 63 276 142 Kč -22 730 000 Kč
(splátka půjčky 1 200 000 Kč)
Upravený rozpočet 86 006 142 Kč
běžné příjmy 55 735 424 Kč běžné výdaje 42 243 601 Kč
ostatní příjmy 7 540 718 Kč Stav ke dni 11.03.2020 ostatní výdaje 43 762 541 Kč velké opravy 4 728 995 Kč investice 39 033 546 Kč
Skutečnost 13 563 191 Kč -2 867 315 Kč Skutečnost 16 430 506 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
Sokolovna-realizace 2.etapy 7306 5 000 000 Kč
Úpravna vody Zbiroh, nová technologie PD 6041 5 000 000 Kč
Nový chodník Tyršova ulice 6004 3 900 000 Kč
Zateplení BD 396-397 6607 2 700 000 Kč
Zateplení BD č.p.523 a 524 6048 2 593 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
Ost.opravy místních komunikací 2215 1 000 000 Kč
0 0 799 722 Kč
Oprava dlažby na chodbách ZŠ 5035 500 000 Kč
Oprava sociálních zařízení ZŠ 5106 350 000 Kč
Budova MěÚ-opr.staveb.charak. 5104 300 000 Kč