Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 25.05.2018
Schválený rozpočet 61 080 483 Kč -14 034 601 Kč
(splátka půjčky 12 195 880 Kč)
Schválený rozpočet 75 115 084 Kč
Upravený rozpočet 61 790 307 Kč -14 034 601 Kč
(splátka půjčky 12 195 880 Kč)
Upravený rozpočet 75 824 908 Kč
běžné příjmy 51 928 372 Kč běžné výdaje 39 957 370 Kč
ostatní příjmy 9 861 935 Kč Stav ke dni 25.04.2018 ostatní výdaje 35 867 538 Kč velké opravy 4 999 859 Kč investice 30 867 679 Kč
Skutečnost 23 400 487 Kč -3 194 637 Kč
(splátka půjčky 750 000 Kč)
Skutečnost 26 595 124 Kč